Konferencja - Kurs uzupełniający

KURS UZUPEŁNIAJĄCY
(+48) 126524598
Przejdź do treści
Szpital Kliniczny im. J. Babińskiego w Krakowie
zaprasza na konferencję pt.
ADOLESCENCJA - BIEŻĄCE WYZWANIA
22 maja 2021
Uzyskaliśmy informację, iż nasz główny gość dr Maxim de Sauma nie będzie mógł przylecieć do Krakowa ze względu na wciąż obowiązujące obostrzenia epidemiczne. W związku z powyższym konferencja będzie organizowana wyłącznie w formie on-line, na platformie Zoom. Linki do poszczególnych spotkań zostaną przesłane osobom zarejestrowanym bezpośrednio przed konferencją. Liczymy na to, iż w przyszłym roku uda się zorganizować kolejną edycję konferencji w tradycyjnej formie stacjonarnej.
Okres adolescencji jest czasem dużych wyzwań rozwojowych. Jego konstruktywny przebieg oraz domknięcie może stanowić solidne podwaliny dla rozwoju kreatywności, zdolności do tworzenia dojrzałych, satysfakcjonujących relacji i szczęścia osobistego w dorosłym życiu. Często jest to czas burzliwych zmagań wewnętrznych w dążeniu do zbudowania spójnej tożsamości. Bieżący kontekst osobisty, rodzinny i społeczny w znaczącym stopniu może sprzyjać lub utrudniać realizację celów rozwojowych tego okresu.

Czas pandemii, jak i niepokoje społeczne jakie obserwujemy w naszym kraju, wydają się wywierać szczególnie silny wpływ na młodych ludzi.
W odpowiedzi na wyzwania, jakie stają przed osobami pracującymi psychoterapeutycznie z młodzieżą, organizujemy konferencję pt. Adolescencja - bieżące wyzwania.
  • Nasz główny gość dr Maxim de Sauma jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, byłym kierownikiem Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychoanalitycznego w Londynie, obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Szkolenia w zakresie Psychoanalizy Dzieci i Młodzieży Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Dr de Sauma podzieli się z uczestnikami konferencji wieloletnim doświadczeniem klinicznym pracy w ośrodku The Brent Centre for Young People w Londynie, którego kierownikiem pozostaje od wielu lat.

  • Zespół Oddziału Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Wolskiego w Warszawie pod kierownictwem dr n. med. Cezarego Żechowskiego, specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży, certyfikowanego superwizora i psychoterapeuty dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalityczej, przedstawi model pracy  ośrodka wraz z ilustracją kliniczną.

  • Swoimi doświadczeniami z pierwszego roku działania podzieli się zespół Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie kierowany przez specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży lek. med. Dorotę Wilanowską - Pardę.
   
Z powodów epidemicznych cała konferencja odbędzie się na platformie Zoom.
Adres
30-393 Kraków
ul. J. Babińskiego 29
Telefon
kom. 784 302 733
Email
kurs.uzupelniajacy@babinski.pl
polityka prywatności | RODO
polityka prywatności | RODO
Wróć do spisu treści