Program - Kurs uzupełniający

KURS UZUPEŁNIAJĄCY
(+48) 126524598
Przejdź do treści
Program kursu
1 ROK KURSU
Wprowadzenie, diagnoza psychodynamiczna i nozologiczna, klasyfikacje, specyfika pracy klinicznej w poszczególnych grupach wiekowych:

 • Psychoterapia psychodynamiczna pacjenta w wieku rozwojowym
 • Psychologia rozwojowa ze szczególnym uwzględnieniem psychoanalitycznych teorii rozwoju
 • Specyfika psychopatologii wieku rozwojowego. Klasyfikacje nozologiczne
 • Okres niemowlęcy i noworodkowy - wczesne interwencje terapeutyczne
 • Praca terapeutyczna z dzieckiem i jego rodziną w okresie poniemowlęcym (1-3 rż)
 • Oddziaływania terapeutyczne w wieku przedszkolnym
 • Specyfika psychoterapii pacjentów w okresie wczesnoszkolnym oraz preadolescencji
 • Praca terapeutyczna z adolescentami
 • Praca z rodziną pacjenta w wieku rozwojowym
 • Specyficzne zjawiska kliniczne w pracy z pacjentem w wieku rozwojowym oraz jego rodziną - regresja, przeniesienie, przeciwprzeniesienie, projekcyjna identyfikacja i opór
2 ROK KURSU
Szczegółowe problemy psychoterapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin:

 • Psychoterapia pacjentów z zaburzeniami internalizacyjnymi (zaburzenia lękowe, depresyjne, objawy psychosomatyczne)
 • Praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami eksternalizacyjnymi (zaburzenia zachowania, zespoły nadpobudliwości)
 • Zaburzenia osobowości w wieku rozwojowym
 • Psychoterapia zaburzeń odżywiania
 • Psychoterapia uzależnień w wieku rozwojowym
 • Dysforia płciowa i niezgodność płciowa u dzieci i młodzieży w pracy psychoterapeutycznej
 • Praca z pacjentem psychotycznym w wieku rozwojowym
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Specyfika pracy z problemem przemocy w rodzinie
 • Rozpad rodziny, żałoba oraz wyzwania adopcji
Adres
30-393 Kraków
ul. J. Babińskiego 29
Telefon
(+48) 126524351
kom. 784 302 733
Email
kurs.uzupelniajacy@babinski.pl
polityka prywatności | RODO
polityka prywatności | RODO
Wróć do spisu treści