Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 4 raty po 1 900 zł
Opłata obejmuje wszystkie zajęcia w  ramach kursu.

OPŁATY ZA KURS PROSIMY KIEROWAĆ na konto:
Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
Bank PKO SA
nr rachunku: 35 1240 4722 1111 0000 4852 3589
Tytuł rachunku: „KURS UZUPEŁNIAJĄCY” oraz imię i nazwisko uczestnika.