Rej - Kurs uzupełniający

KURS UZUPEŁNIAJĄCY
(+48) 126524598
Przejdź do treści
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
Formularz rejestracyjny
Planujemy zorganizowanie konferencji w formie hybrydowej.
Osoby zainteresowane udziałem bezpośrednim proszone są o zaznaczenie tego w formularzu rejestracyjnym.

Opłatę za udział w konferencji w wysokości:
  • 100 zł do 15 kwietnia,
  • 130 zł  po tym terminie.

Opłatę należy wnieść na konto organizatora:
Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
30-393 Kraków, ul. Babińskiego 29.

Nr konta: 35 1240 4722 1111 0000 4852 3589.

W danych przelewu proszę podać: imię, nazwisko uczestnika wraz z dopiskiem „Konferencja”.
Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o zapisanie danych w formularzu.

Obowiązuje limit osób mogących wziąć udział w wydarzeniu. Liczy się kolejność zgłoszeń, a następnie uiszczenie opłaty wpisowej. Opłatę należy uiścić w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o wpisie na listę uczestników konferencji. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację z udziału w wydarzeniu i usunięcie zgłoszenia z rejestracji.

Zgłoszenia na konferencję można również przysłać pocztą elektroniczną uwzględniając zawarte w formularzu szczegóły, na adres: sebastian.nowak@babinski.pl (tel. 784 302 733).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej “RODO”) informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: Szpital Kliniczny im. dr. J.Babińskiego SPZOZ w Krakowie, ul. dr. J.Babińskiego 29, Kraków 30-393, www.babinski.pl, biuro@babinski.pl, tel. 12 65-24-347, NIP 676-20-96-303, KRS 0000005002. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail biuro@babinski.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do rekrutacji, rejestracji, wydawania zaświadczeń o udziale w konferencji w dn. 22.05.2021 w Krakowie na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania Pani/Pana udziału w konferencji oraz jej późniejszej ewaluacji.
4) Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia skargi do organu nadzorującego, tj. Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konferencji.

On-line
Bezpośrednio

Zwykły uczestnik
Student trwającej edycji Kursu Psychoterapii organizowanego przez Szpital Kliniczny im. J. Babińskiego w Krakowie

TakNie


Faktury wyślemy drogą elektroniczną, nie będą wydawane w dniu konferencji.

Tak, proszę
Nie potrzebuję

Tak
Nie

Zapoznałem/-am się z informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu zgłoszenia oraz realizacji uczestnictwa w konferencji pt. Adolescencja - bieżące wyzwania, organizowanej przez Szpital Kliniczny im. J. Babińskiego w Krakowie.

Adres
30-393 Kraków
ul. J. Babińskiego 29
Telefon
kom. 784 302 733
Email
kurs.uzupelniajacy@babinski.pl
polityka prywatności | RODO
polityka prywatności | RODO
Wróć do spisu treści